Teletext – přehled internetového teletextu

Teletext je služba sloužící k získávání textových informací z televizního vysílání. Teletextové strany mohou být prohlíženy na televizích s vhodnými dekodéry. Obsahem obvykle je textově orientované informace, obvykle obsahují národní, mezinárodní a sportovní zprávy, počasí, televizní program a informace, které se týkají aktuálních událostí.

Teletext vznikl ve Velké Británii na počátku 70.let dvacátého století. Informace pro teletext jsou vysílány v určitých intervalech mezi obrazovými snímky běžného televizního vysílání. Proto pokud prohlížíte teletext na televizi, musíte chvíli vyčkat, než se stránka zobrazí.

Teletext na internetu

Televizní stanice nabízejí teletext také na internetu. Výhodou internetového teletextu je zejména možnost zadat číslo teletextové stránky přímo klávesnicí. Zde je přehled dostupného teletextového vysílání

Český teletext

Slovenský teletext

Německý teletext